Informacja

Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWE USTRASONOGRAFU

Numer ogłoszenia: 43403 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Edytowalne formularze oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - dostawa ultrasonografu 

Zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 08.04.2015 

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 19 grudnia 2013 R. DZ. U .POZ 1715 ,WYKONYWANE SĄ W CIĄGU JEDNEGO DNIA (ŚRODY) POZA NORMALNYMI ŚWIADCZENIAMI W RAMACH NFZ ( BEZ KOLEJKI)                       NOWA NIŻSZA CENA   285 zł.  + 23% VAT

Rejestracja dla pracowników ochrony fizycznej: 

tel. 77 4339802 wew.34; 774339804 wew.34 ; 774339803


 

W Poradni Zdrowia Psychicznego WSPL w Nysie porad udzielają lekarze:

lek. med. specjalista II psychiatra Wojciechowska-Sakaluk Anna

lek. med. specjalista I psychiatra Sakaluk Janusz

lek. med. specjalista I psychiatra Ludmiła Kraus

lek. med. specjalista I psychiatra Krzysztof Gibała

mgr psychologii Jakubaszek-Śmigulec - psycholog

mgr psychologii Stańczyk Magdalena - psycholog

Wszystkie porady realizowane są w ramach kontraktu z NFZ - dla osób ubezpieczonych bezpłatnie

Rejestracja:

tel. 795 538 538  lub  77 433 98 00

2011 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Nysie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wspl-nysa.pl - Aktualności.
Powered by Joomla 1.7 Templates